13 February 2020 | 7:34 pm

Apple tính phí 5.000 đô la cho XDR màn hình Pro của mình và đã mô tả nó như một màn hình được thiết kế cho các chuyên gia, thậm chí tuyên bố rằng nó có thể phù hợp với hiệu suất của một số màn hình tham chiếu chuyên nghiệp trên thị trường được bán với giá cao hơn nhiều.

Vincent Teoh, một nhà đánh giá TV tại HDTVTest, gần đây đã thử nghiệm các tuyên bố XDR Pro Display của Apple, so sánh nó với màn hình tham chiếu BVM-HX 310 của Sony, sử dụng công nghệ LCD hai lớp và có giá hơn 40.000 USD.