Tổng hợp các bộ cài MacOS từ 1.0 » File gốc từ AppStore


Chia sẻ link tải Tổng hợp các bộ cài MacOS, Tổng hợp các bộ cài Mac OS X. Từ OS X Server, Cheetah, Puma, Jagua, Panther, Tiger, Leopard, Now Leopard, Lion. Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, Sierra, Hight Sierra, Mojave … 

Tổng hợp các bộ cài Mac OS X

Link-download-Mac-OS-1.0-to10.14

1. OS X Server

Download-Mac-OS-X-Server-1.0

OS X Server 1.0 | 1.1 | 1.2

2. OS X Cheetah

Download-Mac-os-x-cheetah-10.0

 

OS X Cheetah 10.0.0 | 10.0.4

3. OS X Puma

Download-Mac-os-x-Puma-10.1

 

OS X Puma 10.1.0

4. OS X Jagua

Download-Mac-OS-X-Jagua-10.2

 

OS X Jagua 10.2.0

5. OS X Panther

Download-Mac-OS-X-Panther-10.3

 

OS X Panther 10.3.0

6. OS X Tiger

Download-mac-os-x-tiger-10.4

 

OS X Tiger 10.4.0

7. OS X Leopard

Download-Mac-OS-X-Leopard-10.5

 

OS X Leopard 10.5.0

8. OS X Now Leopard

Download-mac-OS-X-Snow-Leopard-10.6.8

 

OS X Now Leopard 10.6.8

9.OS X Lion

OS X Lion 10.7.5

9.OS X Mountain Lion

Download-os-x-mountain-lion-10.8.4

OS X Mountain Lion 10.8.0

10. OS X Mavericks

Download-mac-os-x-mavericks-10.9

OS X Mavericks 10.9.0 | 10.9.1 | 10.9.4 | 10.9.5

11. OS X Yosemite

OS X Yosemite 10.10.0 | 10.10.2 | 10.10.5

11. OS X El Capitan

 

OS X El Capitan 10.11.0 | 10.11.3 | 10.11.410.11.6

 

Tổng hợp các bộ cài MacOS

12. macOS Sierra

 

Download-MacOS-Sierra-10.12

macOS Sierra 10.12.5

13. macOS Hight Sierra

Download-macos-high-sierra-10-13-6-dmg

macOS Hight Sierra 10.13.6

13. macOS Mojave

Downlaod-macos-mojave-10-14-3-dmg

 

macOS Mojave 10.14.3 | 10.14.4

0/5 (0 Reviews)
Content Protection by DMCA.com

(Báo hỏng)

Lấy Pass Giải Nén

#HashTag: