Thử nghiệm Mazda 3 mới với khoảng cách 240 km – tin tức trong ngành công nghiệp ô tô »