Close

Tag Archives: Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Nhà Hàng – Khách Sạn

Đề Tài: Tìm hiểu về văn hóa ứng xử tại khách sạn Sao Biển – Hải Phòng » Luận văn ngành Nhà Hàng – Khách Sạn  (04/10/2019)
 • Pass:taitot.com
 • Version:
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       89
Đề Tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tiệc cưới nhà khách Bến Bính Hải Phòng » Luận văn ngành Nhà Hàng – Khách Sạn  (04/10/2019)
 • Pass:taitot.com
 • Version:
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       70
Đề Tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ở nhà hàng Tuấn Bảo » Luận văn ngành Nhà Hàng – Khách Sạn  (04/10/2019)
 • Pass:taitot.com
 • Version:
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       59
Đề Tài: Một số biện pháp Marketing-Mix nhằm thu hút khách du lịch vào mùa du lịch thấp điểm tại khách sạn » Luận văn Nhà Hàng - Khách Sạn  (03/10/2019)
 • Pass:taitot.com
 • Version:
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       76