Tag Archives: Disk Tools

Partition/ Volume – Điểm mới trong việc quản lý phân vùng APFS trên Mac » (11/09/2020 - Xem: 27)
Hướng Dẫn Tạo USB-HDD Boot Cài Nhiều Bản Windows » Trên cùng 1 USB hay HDD boot (10/09/2019 - Xem: 636)
Hướng dẫn tạo USB-HDD Boot Đa Năng Với USB-HDD BOOT 1Click » (10/09/2019 - Xem: 657)
Phần Mềm Tạo USB-HDD Boot Dễ Dàng Với 1 Cú Click » Phần mềm tạo USB-HDD boot tốt nhất hiện nay  (10/09/2019)
  • Version:2.6.0
  • Sử dụng:Miễn phí
  • Yêu cầu:Windows XP trở lên
  • Lượt tải:       917
Rufus mới nhất 2019 » Tiện ích tạo USB boot cài đặt windows  (08/07/2019)
  • Version:3.5.1497
  • Sử dụng:Miễn phí
  • Yêu cầu:Windows XP/7/8/10
  • Lượt tải:       1100