Close

Tag Archives: download OS X Yosemite 10.10

Mac OS X Yosemite 10.10.0 dmg » File Gốc Từ AppStore  (28/05/2019)
 • Key Mega:SQ78TVT5R1eW-BvtxzHIaJeGZpz18-xrUOivl4UXCBY
 • Version:10.10.0
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       102
Tổng hợp các bộ cài Mac OS 1.0 đến 10.14.x » File gốc từ AppStore  (24/05/2019)
 • Key Mega:
 • Version:Mác Server 1.0 ~ macOS 10.14
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       235
Mac OS X Yosemite 10.10.5 dmg » File Gốc Từ AppStore  (19/05/2019)
 • Key Mega:MrCFeLYLGe1-Wz9CXgFRHlG8B-_SJ1ZVJz6GFjjYPso
 • Version:10.10.5
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Lượt tải:       93