25 March 2020 | 8:32 pm

2020 Video Unboxing và ấn tượng đầu tiên của iPad Pro

Apple tuần trước đã giới thiệu các mẫu iPad Pro mới tương tự thực hiện chip A12Z Bionic, camera Ultra Wide cho zoom 0,5x và Máy quét LiDAR để tăng cường thực tế. Các mẫu iPad Pro mới sẽ bắt đầu đến với khách hàng và được bán tại các cửa hàng chọn lọc bắt đầu từ ngày mai và trước thời hạn, các video unboxing đầu tiên đã xuất hiện.
Các mẫu iPad Pro mới sẽ tương thích với A …

Xem tiếp…