Swindon Powertrain tạo ra động cơ điện nhỏ gọn crate »

17 October 2019 | 5:26 pm

Swindon Powertrain, công ty đứng sau E-Classic Electric Mini, đang phát triển hệ thống truyền động ‘thùng để các nhà sản xuất điện khí hóa các mô hình khối lượng thấp.

Đơn vị 107bhp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang điện khí hóa, công ty cho biết, đối với các nhà sản xuất hiện đang thất vọng vì thiếu hệ thống EV nhỏ gọn, công suất cao có sẵn để mua với khối lượng thấp.

.

Thiết bị được mô tả là ‘chìa khóa trao tay, nghĩa là nó đã sẵn sàng để cài đặt trực tiếp từ hộp và được tuyên bố là cung cấp tỷ lệ công suất trên âm lượng cao nhất trên thị trường.

Mục đích sử dụng chính cho động cơ mới bao gồm xe thể thao, xe cổ điển, phương tiện thương mại nhỏ phương tiện giải trí như xe đẩy golf.

Xem tiếp…