ĐỀ TÀI

Thực trạng và giải pháp khai thác Hát Đúm Thủy Nguyên, Hải Phòng phục vụ hoạt động du lịch

—–oOo—–

Mục tiêu nghiên cứu: Ở bất cứ thời đại nào, bất cứ dân tộc nào. Và bất cứ mùa nào cũng có những những giá trị văn hóa riêng mang đậm bản sắc dân tộc. Gắn liền với bước đi của lịch sử, lễ hội như một bảo tàng bách khoa phong phú về đời sống và tinh thần. Văn hóa của dân tộc, có sức lan tỏa và tác động sâu sắc tới tâm hồn, tâm tư, tình cảm, cốt cách của bao thế hệ. Trong nhiều năm vừa qua, lễ hội truyền thống ở Việt Nam có những thăng trầm. Có khi lắng xuống, có khi lại phát triển ồ ạt, thiếu tính tổ chức. Đọc online và tải Luận văn Thực trạng và giải pháp khai thác Hát Đúm phục vụ du lịch” bên dưới.

Trong những nguyên nhân của thời kỳ lắng xuống ấy có thể kể đến những nguyên nhân khách quan như. Chiến tranh hay kinh tế nước nhà còn nhiều khó khăn. Trong những nguyên nhân chủ quan phải kể đến nhận thức và cách thức quản lý của các nhà quản lý văn hóa – xã hội. Có lúc lễ hội bị coi là một sự lãng phí, tốn kém tiền của của nhân dân, là mê tín dị đoan…

nên đã đưa ra những quyết định quản lý lễ hội nặng về cấm đoán hành chính, thiếu căn cứ khoa học. Chính vì thế, nhiều lễ hội truyền thống không được vận hành theo đúng qui luật của văn hóa. Nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của lễ hội theo đó cũng bị mai một…

0/5 (0 Reviews)
Content Protection by DMCA.com