ĐỀ TÀI

Nghệ thuật múa rối Hải Phòng và khả năng phục vụ phát triển du lịch

—–oOo—–

Mục tiêu nghiên cứu: Múa rối là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian độc đáo ở Việt Nam. Thông qua hình tượng các con rối, cũng như những tích. Trò được diễn trên sân khấu, chúng ta phần nào hình dung được những cảnh sinh hoạt dung dị của những người nông dân Việt Nam thuần hậu, chất phác. Múa rối nói chung và múa rối nước hiện nay đã trở thành một nhân tố cơ bản quan trọng trong nền văn hoá dân gian Việt Nam… Đọc online và tải Luận văn Nghệ thuật múa rối phục vụ du lịch”  bên dưới.

0/5 (0 Reviews)
Content Protection by DMCA.com