Lần đầu tiên tại Thái Lan với chiếc Audi A1 Sportback mới và Audi A6 Avant Black Edition 2.0L – Ra mắt mới »