Hướng dẫn cấu hình mạng ad-hoc wireless trên windows 7 »

3 July 2016 | 9:47 pm

Ad-hoc là một công nghệ cho phép các nút mạng truyền trực tiếp với nhau sử dụng bộ thu phát sóng không dây mà không cần bất cứ thiết bị cơ sở hạ tầng cố định nào .
Công nghệ Ad-hoc cho thấy những lợi thế vượt trội : vẫn có thể thực hiện liên lạc thông tin giữa các vùng miền khi xảy ra các thảm họa . Vì thế các bạn nên chú ý để khi chúng ta có thể trao đổi dữ liệu khi cần thiết.
Cấu hình mạng wireless theo mô hình  Ad-hoc trên windows 7 :
Tên máy Windows 7 các bạn thực hiện các bước sau :

Xem thêm…