14 February 2020 | 4:13 am

Linksys sẽ sớm phát hành bản cập nhật phần sụn cho các bộ định tuyến Linksys Velop của nó, sẽ kích hoạt chức năng HomeKit, theo thông báo từ Linksys được phát hiện bởi HomeKit News ].

Thông báo nói rằng Linksys đang tung ra bản cập nhật firmware ‌HomeKit‌ cho hệ thống Velop "trong vài ngày tới."


Sau khi cài đặt bản cập nhật firmware, lần tiếp theo ứng dụng Linksys được mở, nó sẽ mời người dùng liên kết với ứng dụng Apple Home. Tất cả các nút Velop phải là ba băng tần để tích hợp hoạt động. Số mô hình ba băng tần hoạt động với HomeKit‌ bao gồm A03, WHW0301, WHW0301B, WHW0302, WHW0302B, WHW0303 và WHW0303B.


Apple giới thiệu HomeKit‌ hỗ trợ cho các bộ định tuyến với sự ra mắt của iOS 13. Theo Apple, ‌HomeKit‌ cho các bộ định tuyến tường lửa khỏi mỗi thiết bị ‌HomeKit‌, vì vậy nếu một thiết bị khác bị hỏng .

Bộ định tuyến Velop ba băng tần của Linksys có giá bắt đầu từ $ 199 và có thể được mua từ trang web của Linksys hoặc với giá chiết khấu từ Amazon.

Xem tiếp…