ĐỀ TÀI

Khai thác và phát triển loại hình du lịch thiện nguyện tại bản Mển

—–oOo—–

Mục tiêu nghiên cứu: Theo kết quả rà soát hộ nghèo và cận nghèo năm 2017. Được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố. Cả nước vẫn còn 1.642.489 hộ nghèo trên tổng số 24.511.255 hộ dân, chiếm tỷ lệ 6,7%. Trong đó, số hộ nghèo về thu nhập là 1.423.912 hộ. Số hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 212.229 hộ. Đọc online và tải Luận văn Khai thác và phát triển loại hình du lịch thiện nguyện” bên dưới.

Thông qua những số liệu thống kê trên cho thấy thực trạng hộ nghèo ở Việt Nam hiện nay. Và việc cần phải tìm ra nguyên nhân và giải pháp để thoát nghèo, thay đổi đời sống. Đã có những nguyên nhân khách quan và chủ quan được chỉ ra về lý do dẫn đến nghèo đói như: dư thừa lao động nông thôn, kinh tế phát triển không bền vững, sự chênh lệch giữa các vùng miền, giữa nông thôn và thành thị…

0/5 (0 Reviews)
Content Protection by DMCA.com