ĐỀ TÀI

Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên

—–oOo—–

Mục tiêu nghiên cứu: Mỗi khi nhắc đến Hưng Yên, là nhắc đến một vùng đất giàu truyền thống văn hóa. Và nói đến Hưng Yên là người ta nhớ ngay đến một vùng đất “Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Toàn tỉnh có 1210 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 159 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia. 89 di tích được công nhận cấp tỉnh, cùng hang ngàn hiện vật, cổ vật có giá trị. Đọc online và tải “Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên”  bên dưới.

Và là nơi có nhiều di tích lịch sử xếp hạng cấp Quốc gia đứng thứ 2 cả nước. Hưng Yên là vùng đất rất nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển du lịch. Nhưng những năm đầu sau khi tái lập tỉnh, du lịch Hưng Yên gặp không ít khó khăn, thách thức. Các hoạt động du lịch phát triển chậm, không được đầu tư cơ sở vật chất mới. Các cơ sở vật chất cũ đã xuống cấp… Luận văn Đánh giá tài nguyên du lịch nhân văn của thành phố Hưng Yên

0/5 (0 Reviews)
Content Protection by DMCA.com