Công ty EV Thụy Điển NEVS sẽ bán Saab cuối cùng 9-3 trong tháng này »

7 October 2019 | 3:46 pm

Saab 9-3 mới cuối cùng được tạo ra sẽ được bán đấu giá vào cuối tháng này để gây quỹ cho nghiên cứu về du lịch không khí thải.

. tại Đại học Tây Thụy Điển.

NEVS cho biết: "Quỹ sẽ được trao cho các cá nhân có nỗ lực đáng kể để mở đường cho các giải pháp di động trong tương lai – từ công nghệ xe điện và kinh tế chia sẻ đến các sáng kiến ​​cho xe tự lái."

Mô hình được bán đấu giá là một chiếc saloon Aero Turbo chạy bằng xăng, dung tích 2.0 lít, có màu bạc, theo công ty, được dùng cho mục đích thử nghiệm sự cố và dành riêng cho các mẫu của khách hàng.

Chiếc xe đã được đậu từ bao giờ, với khoảng 40 dặm ghi trên đồng hồ, khiến nó trở thành cuối cùng mới 9-3 để rời khỏi nhà máy.

Xem tiếp…