Chương trình khuyến mãi Apple Pay cung cấp 5 đô la cho các đơn đặt hàng Uber Eats »

8 November 2019 | 6:32 am

Apple hôm nay đã gửi email đánh dấu chương trình khuyến mãi Apple Pay mới nhất, cung cấp giảm giá 5 đô la cho đơn hàng từ 10 đô la trở lên được đặt qua ứng dụng Uber Eats.

Có thể áp dụng giảm giá khi thanh toán với ‌Apple Pay‌ sau khi nhập mã khuyến mãi APPLEPAY5.


Giảm giá Uber Eats 5 đô la sẽ có sẵn từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 và chỉ có hiệu lực khi chi hơn 10 đô la trước thuế hoặc phí. Ưu đãi được giới hạn một lần giảm giá cho mỗi khách hàng, và phí giao hàng và phí dịch vụ vẫn được áp dụng.

Xem tiếp…