Hệ điều hành

Tổng Hợp Bộ Cài Hệ Điều Hành Windows Bản Quyền Miễn Phí » File gốc từ Microsoft
 • Version:  XP/7/8/8.1/10 [32-64bit]
 • Sử dụng: 
 • Ngày:   17/08/2019
 • Lượt tải:  1700
Windows 10 Pro Lite 1607 64bit FullSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%
 • Version:  1607
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày:   09/07/2019
 • Lượt tải:  2765
Windows 10 Pro Lite 1607 32bit FullSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%
 • Version:  1607
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày:   09/07/2019
 • Lượt tải:  1665
Windows 10 Pro Lite 1607 64bit NoSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%
 • Version:  1607
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày:   09/07/2019
 • Lượt tải:  2200
Windows 10 Pro Lite 1607 32bit NoSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%
 • Version:  1607
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày:   09/07/2019
 • Lượt tải:  1838
Windows 7 Ultimate Lite 64bit 1903 » Bản windows 7 rút gọn chuẩn nhẹ mới nhất 2019
 • Version:  1903
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày:   08/07/2019
 • Lượt tải:  5376
Windows 7 Ultimate Lite 32bit 1903 » Bản windows 7 rút gọn chuẩn nhẹ nhất 2019
 • Version:  1903
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày:   08/07/2019
 • Lượt tải:  6095