Hệ điều hành

Tổng Hợp Bộ Cài Hệ Điều Hành Windows Bản Quyền Miễn Phí » File gốc từ Microsoft  (17/08/2019)
 • Version:XP/7/8/8.1/10 [32-64bit]
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:Windows XP trở lên
 • Lượt tải:       1447
Windows 10 Pro Lite 1607 64bit FullSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%  (09/07/2019)
 • Version:1607
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:Ram 2Gb / Hdd 10Gb
 • Lượt tải:       2493
Windows 10 Pro Lite 1607 32bit FullSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%  (09/07/2019)
 • Version:1607
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:Ram 2Gb / Hdd 10Gb
 • Lượt tải:       1445
Windows 10 Pro Lite 1607 64bit NoSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%  (09/07/2019)
 • Version:1607
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:Ram 2Gb / Hdd 10Gb
 • Lượt tải:       1969
Windows 10 Pro Lite 1607 32bit NoSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%  (09/07/2019)
 • Version:1607
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:Ram 2Gb / Hdd 10Gb
 • Lượt tải:       1636
Windows 7 Ultimate Lite 64bit 1903 » Bản windows 7 rút gọn chuẩn nhẹ mới nhất 2019  (08/07/2019)
 • Version:1903
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:400Mb Ram - 10Gb HDD
 • Lượt tải:       4754
Windows 7 Ultimate Lite 32bit 1903 » Bản windows 7 rút gọn chuẩn nhẹ nhất 2019  (08/07/2019)
 • Version:1903
 • Sử dụng:Miễn phí
 • Yêu cầu:1Gb Ram - 10Gb HDD
 • Lượt tải:       5424