Apple Seeds Bản beta đầu tiên của tvOS 13.4.8 Cập nhật cho nhà phát triển »

 (04/06/2020 - Xem: 12)

3 June 2020 | 5:07 pm

Mockup mô tả kích thước dòng sản phẩm iPhone 12, khay SIM di dời

Một loạt các bản nhái iPhone 12 được in 3D được thiết kế dựa trên sơ đồ bị rò rỉ và thông tin từ chuỗi cung ứng của Apple đã được chia sẻ bởi trang web Nhật Bản Mac Otakara, cho chúng ta cái nhìn đầu tiên về những gì chúng ta có thể mong đợi từ dòng sản phẩm iPhone 2020.
Tin đồn đã đề xuất Apple sẽ phát hành bốn mẫu iPhone 12 vào năm 2020: iPhone 12 5,4 inch, iPhone 12 6,1 inch, iPhone 12 Pro 6,1 inch và 6,7 inch …

Xem tiếp…