Apple Music và Đối tác NBA trong Danh sách phát mới, Bài hát sẽ được đề cao trong Trò chơi nổi bật »

 (16/01/2020 - Xem: 29)

16 January 2020 | 11:32 pm

Apple và NBA hôm nay thông báo rằng họ đã hợp tác trong danh sách phát Apple Music mới, như ghi chú của Bloomberg .


Báo cáo lưu ý rằng danh sách nhạc Base: Line mới sẽ có khoảng 40 bài hát với trọng tâm hip-hop. Các bài hát cũng sẽ có sẵn thông qua ứng dụng và trang web của NBA, và sẽ được giới thiệu trong các trò chơi nổi bật được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội.

Apple có kế hoạch làm mới danh sách phát hàng tuần, với các bài hát có nguồn gốc từ nhãn độc lập UnitedMasters.

Xem tiếp…