CLOSE

Báo Link – File Hỏng

Trong quá trình xây dựng và phát triển website TảiTốt.com sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong các bạn thông cảm! Mọi sự góp ý cũng như thông báo ” Link hoặc File tải về bị hỏng không cài đặt được “ của các bạn sẽ góp phần làm cho TảiTốt.com ngày càng tốt hơn. Để chia sẽ cung cấp cho mọi người nhiều phần mềm tiện ích tốt nhất…

Xin chân thành cảm ơn !