CLOSE

Hệ điều hành

Tổng Hợp Bộ Cài Hệ Điều Hành Windows Full » File gốc từ Microsoft
 • Key Mega:
 • Sử dụng:
 • Ngày Up:
 • Lượt tải:         5
Windows 10 Pro Lite 1607 64bit FullSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%
 • Key Mega:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày Up: 09/07/2019
 • Lượt tải:         57
Windows 10 Pro Lite 1607 32bit FullSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%
 • Key Mega:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày Up: 09/07/2019
 • Lượt tải:         46
Windows 10 Pro Lite 1607 64bit NoSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%
 • Key Mega:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày Up: 09/07/2019
 • Lượt tải:         33
Windows 10 Pro Lite 1607 32bit NoSoft » Bản windows 10 rút gọn siêu nhẹ - Fix full disk 100%
 • Key Mega:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày Up: 09/07/2019
 • Lượt tải:         23
Windows 7 Ultimate Lite 64bit 1903 » Bản windows 7 rút gọn chuẩn nhẹ mới nhất 2019
 • Key Mega:Gi1s-CtLxf_ZyImmsUqfauLSabDskJEZZUk-xrj7pO8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày Up: 08/07/2019
 • Lượt tải:         70
Windows 7 Ultimate Lite 32bit 1903 » Bản windows 7 rút gọn chuẩn nhẹ nhất 2019
 • Key Mega:EX8zl2Vyy_GgtGPGEKHhhB_EAFJ-0rHImUbaSqfmbNk
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Ngày Up: 08/07/2019
 • Lượt tải:         63